Bhilwara Tahsil s’ List

No Tahsil
1 Asind
2 Banera
3 Beejoliya
4 Bhilwara
5 Hurda
6 Jahazpur
7 Kotri
8 Mandal
9 Mandalgarh
10 Raipur
11 Sahara
12 Shahpura
Scroll to Top